Zlatý poklad krále Belly

tabarky

FOTO: mohylová lokalita Tabarky (zdroj: alena.ilcik.cz)

*****

“A co povídali lidé ještě o těch starých časech?” ptal jsem se dychtivě. 

“Vyprávěli, že Maďarů bylo jako máku, když táhli chřibskými horami. Ještě dodnes je tu v kraji zachována jedna stará cesta a jmenuje se Hradská. Tam kdesi, uprostřed hor, zemřel král těch divokých jezdců. Jmenoval se prý Bella. Byl pro něho velký pláč a nářek. Uložili jeho tělo nejprve do rakve zlaté, tu dali do rakve měděné a nakonec železné. A kdesi v horách, tam kde se odedávna říká v Tabarkách, vložili ty rakve hluboko do země. A všecko tak, aby nikdo nevěděl, kde se to stalo.” 

*****

SPÁČIL, J., 1969