Zbojníci z Budačiny

*****

Najednou dusot koní. Dvacet rejtharů jede plným tryskem a uprostřed nich ve voze podobném černé bedně sedí pan gróf. Ozval se ostrý hvizd. Zbojníci se vyřítili zčista jasna jako blesk. Padají rány ze všech stran, rejthaři střílejí z pistolí, ale stromy jejich rány zlapaly. Ozývá se klení, německy, latinsky. Zmatek!

“Santa Maria, uhni mi z cesty,” křičí panský pacholek, ale nikdo neposlouchá. Rejthaři na koních ujíždějí, jako by do nich vběhla bouře. Zbojníci přeřezávají postraňky vozu a bijí do kočárových koní. Ať si jedou, kam chtějí! A najednou tu sedí pan hrabě s pergamenovou tváří, sedí nehnutě v té černé kočárové truhle a třese jím strach. Očekává svůj poslední soud.

*****

SPÁČIL, J., 1969