Z Kvítkovic na Svatou vodu a zpět

*****

Kvítkovice, náves – polní trať Stráně – cyklotrasa číslo 5060 (silnice) – rozcestí na Karlovice – Svatá voda – Malenovice, Centro – Malenovice ZPS, zastávka MHD

6,5 km

Trasa vede po polních stezkách, po silnici, lesem, a v závěru po široké polní cestě.

Z tiché a lesnaté návsi se vydáme ulicí U Farmy. Na jejím konci se asfaltová cesta mění v pohodlnou polní cestu vedoucí kolem ohrady s ovečkami a keři černého bezu. Pěšina mírně stoupá až k široké louce, kterou se vine, a vyvádí nás na návrší s výhledy na Podřevnickem za zády. Užijeme si široký a daleký rozhled do kraje a pokračujeme.

Pěšina ústí na asfaltovou cestu, která je cyklotrasou číslo 5060. Zde musíme opatrně překonat jistou vzdálenost po méně pohodlném asfaltu a nechat se dovést až na lesní asfaltové rozcestí, kde odbočíme doleva na kamenitou lesní stezku. Tato prastará středověká komunikace nás přivede se závěrečným ostřejším sestupem až ke studánce Svatá voda.

Od legendami opředené studánky se vydáme po zelené turistické značce, nejprve lesní stezkou vinoucí se nad hlubší roklí studánkového potoka, poté prašnou cestou kolem zahrádek a polí až k obchodnímu Malenovice Centro.

Chceme-li se vrátit do Otrokovic, přejdeme silnici a počkáme na trolejbus (všechny linky).