Tabarky

*****

V okolí Otrokovic se nachází několik významných archeologických lokalit. Máme doloženo osídlení oblasti již v době kamenné, přesto naši pozornost nejvíce poutají lesní mohylová pohřebiště z doby velkomoravské, kterých je kolem Otrokovic několik. Největší pozornosti se zřejmě těší Tabarky; vždyť lokalita s naučnými tabulemi je označená a mohyly dobře patrné v terénu, v tajemně vyhlížejícím lese ukryté a přesto dostupné, příběh věků nesoucí. 

Ještě něco o tamějších mohylách:

Tabarky