Středověká procházka

… vás provede místy v těsné blízkosti Otrokovic, na nichž se odehrávaly jejich vlastní dávné příběhy.

Text je zkrácený, celý si jej můžete přečíst v brožuře Proti proudu Dřevnice a času.

 

*****

 

Kozinecký mlýn 

49.2083825N, 17.5623081E

Osada Kozinec, vypálená za husitských válek, měla při sobě vlastní mlýn. Ten fungoval ještě do novověku, ačkoliv vesnice samotná již byla poustka, a potom už nic. Mlýn byl zřízen na mletí dubové kůry, byl tedy tzv. tříselníkem. Tříslo, používáno na činění kůží, bylo v té době důležitým artiklem. Mlýn tříselník je středověká záležitost, která se měla za Rottálů obnovit „…u luk malý mlýn Kozinec znovu vystavět…“ (Prasek), ale zřejmě k tomu nedošlo.

Záhadou zůstává, kde přesně mlýn stával. Objevují se názory, že to bylo na soutoku Dřevnice a potoka Svodnice (Láník), jiní říkají, že to bylo dále na poli Baňa (novodobí badatelé). Hned vedle mlýna byla zmíněná vesnice. Mlýn byl obtékán náhonem, který využívaly i malenovické mlýny. Jdeme-li dnes proti proudu řeky, můžeme v ní spatřit dřevěné kůly viditelné při nízkém stavu vody. Uvádí se, že jde o zbytky starého jezu na toku, který reguloval přítok vody do náhonu. Tyto kůly jsou viditelné zhruba v poloze za ZPS.

*****

Pole Král 

49.2126158N, 17.5789164E

Vhodné místo k rozbití vojenského tábora. Z jedné strany je pole obtékáno řekou, ze strany druhé je prostor chráněn mírným návrším.

Ležení Jiříka z Poděbrad bylo epizodou seriálu o rodinných neshodách tchána Jiřího a zetě Matyáše. Uherský král si dělal nároky na českou korunu, křižoval Moravu se svými vojsky, a pustošil vesnice, raboval, zabíjel a hlavně prchal před Jiřím. To Jiří mu nabízel osobní rytířský souboj, který mu byl vždy odmítnut. A tak se krátce po brutální popravě české spížovací jednotky u Hodonína přesunul Matyáš severněji až k Tečovicím. Zde se potkal s Jiřím, dělila je pouze řeka Dřevnice. Český král vyčkával na setkání tváří v tvář pět dní. Pole, na kterém byl rozbit královský tábor, se od těch dob nazývá velice půvabně – Král, nebo také V Králkách. Však se v těch místech ještě v 19. století nacházely meče a uherské peníze.

*****

 „Na Širokej“

49.2097242N, 17.5548911E

Říční terasy obtékané ještě donedávna řekou Dřevnicí jsou zároveň jižním svahem skýtajícím skvělé podmínky pro pěstování vinné révy. Existuje legenda o vinných sklepech na Jezírkách, které zde prý byly už za doby Karla IV.

To je velmi zajímavé, když víme, že za jeho vlády byly vinice na našem území mnohem rozšířenější, než je tomu dnes, a sahaly až do Slezska. S jistotou víme, že v Otrokovicích se rozkládaly vinohrady v době Žerotínů na Napajedlích (Sova, Láník, Prasek). Toto potvrzuje i mapa z období druhého vojenského mapování, kdy v okolí dnešních Jezírek nacházíme objekt, který by mohl být domkem hotaře – správce vinohradu. Hotař bděl nad pořádky a měl povolení zabíjet kohokoliv, kdo by chtěl révu vinnou krást, nebo si jen uštípnout.

Víno vypěstované na Jezírkách se sváželo na Malenovický hrad, kde bylo uskladněno a poté se dodávalo k odběratelům. Existovaly zákony, které upřednostňovaly k nalévání víno z určité oblasti po stanovenou dobu, a poté se nalévalo víno zase odjinud.

*****

FOTOGALERIE:

1. místo, kde stávala ves Kozinec

2. pole Král

3. Na Širokej

*****

IMG_7224

LL

IMG_6852