Středověk

Domů » Město » Středověk

Na počátku vrcholného středověku došlo k masovému přerozdělení půdy a jejímu rozčlenění na menší celky. Mnohá půda přešla z rukou církevních do vlastnictví světského. Nejinak tomu bylo v případě Otrokovic, které se z majetku přerovského kostela ocitly v majetku šlechtickém.

Tečovická tvrz poskytla útočiště královským vazalům, kteří odsud mohli obstojně spravovat vesnice okolní, mj. Otrokovice. Život otrokovických vesničanů byl v té době pevně spjat s tečovickým kostelem, dnes překrásnou gotickou památkou. Jakmile byl postaven hrad Malenovice, tečovická tvrz zanikla vlivem významnějšího nového sídla, a s tím se Otrokovice ocitly v područí Malenovic. Hradní pán vybíral od otrokovických poplatky i naturálie.

Víme, že víno vypěstované na vinicích otrokovických sváželo se na Malenovický hrad.

Víme také, že městečku Malenovice bylo ve 14. století uděleno mílové právo. To znamenalo, že v okruhu jedné míle kolem městečka se nemohlo vařit ani prodávat pivo!

———- česká míle: cca 7,5 km ————

Mílové právo udělené Malenovicím se tedy vztahovalo také na Otrokovice, které se v daném vzdálenostním okruhu nacházely!

Otrokovice byly zemědělskou vsí obklopenou počtem podobně drobných vesniček, z nichž mnohé odvál čas. Buňov (katastr Otrokovic), Kračenovice (katastr Tečovic) a Kozinec (rozhraní katastrů Otrokovic a Tečovic) jsou jména za husitských válek zaniklých obcí, které zažívaly svůj čas slávy v těsné blízkosti výrazně zemědělských Otrokovic. Asi již tehdy se zformoval zárodek budoucí otrokovické návsi s domy a jejich humny, neboť středověké polní hospodářství využívalo systém dlouhých a úzkých lánů.

V roce 1470 se v prostoru mezi Otrokovicemi a Tečovicemi přechodně nacházelo válečné ležení krále Jiřího z Poděbrad, který vedl dlouhé vojenské spory se svým zetěm Matyášem Uherským. V táboře zastihlo Jiřího z Poděbrad polské poselstvo, které mu přijelo v neutěšených časech vyjádřit svoji, mj. vojenskou, podporu ze strany polského krále. Dodnes se to místo nazývá Král a jeho polohu můžeme stále najít podle názvu na mapě.

Nevíme přesný letopočet, ale někdy na konci feudalismu už v Otrokovicích stával Dolní mlýn, který se později stal obydlím pro vrchnost v době, než byla postavena otrokovická tvrz. Budova mlýna později nazývaného Sládečkův stávala až do 70. let 20. století u Staré Kolonie.

*****

Přečtěte si více o středověkých Otrokovicích a jejich okolí a prohlédněte si doprovodné fotografie – zde- Proti proudu Dřevnice