Štěrkoviště

*****

Rekreační areál Štěrkoviště je místo oddechu, sportu a koupání, a oblíbeným odpočinkovým místem obyvatel místních i těch přespolních.

Umělá vodní nádrž byla kdysi těžebním místem štěrkopísků. V té době byla zde dokonce nalezena kostra mamuta (pozn. tradovaná informace). Po skončení těžby byl areál zaplaven vodou a od té doby se využívá k rekreaci. Ze severní strany nádrže nacházíme travnaté pláže, a kamenitý, upravený a pozvolný vstup do vody. 

Na Štěrkovišti

Severovýchodní pláž

DSC_6202+

Na Štěrkovišti

DSC_0009

Štěrkoviště se využívá nejen ke koupání, ale také k provozování vodních sportů.