socha sv. Jana Nepomuckého

*****

Na místě dnes stojící sochy stávala socha jiná, která se dnes pravděpodobně nachází na návsi v Kvítkovicích.