Socha sv. Jana Nepomuckého

*****

Náměstí v Otrokovicích zdobí umělecké dílo navazující na barokní tradici lidového kultu uctívání Nepomuckého.

Současná socha pochází z roku 1823 a nahradila sochu barokní z konce 18. století.

K soše se váže ústně i písemně předávaná legenda o dvou Nepomuckých, kde se dozvíte, proč socha jako obvykle nestojí u řeky, nýbrž shlíží na náměstí.