Rubanica

*****

—- pověst z Kvasic —-

…Tři dny byl obléhán kvasický hrad…

…Manželka pana Miloty s dětmi a sloužícími utekli do hradního sklepení a odtud do tajné podzemní chodby. Prchali mokrým podzemím směrem na sever, v rukou hořící smolnice, až došli v podzemí asi dva tisíce kroků od hradu pod dubový les, v jehož houštinách vycházela chodba na denní světlo…

…Ne každý z venkovských lidí miloval svou vrchnost, ne každý byl ochoten vložit pro ni ruku do ohně. A právem. Tak byla paní Anna z Cimburka porubána i se svou družinou a místo, kde se tak stalo, nazývá se dodnes Rubanica. Je to pole mezi cestami do lesa zvaného V Hlubokém a k místu pod kopcem Vrážisem, kde ještě v roce 1900 stávala sešlá samota, hospoda Pindulka. 

*****

SPÁČIL J., 1969