Procházka na Buňov

Otrokovice – Buňov (2,6 km tam)

V Otrokovicích se vydáme ulicí Čechova směrem k Radovánkám, před kterými však těsně uhneme vlevo (až za mostem obchvatu) a vystoupáme po asfaltové cestě na starou říční terasu. Odtud se potěšíme výhledem na širokou nivu řeky Dřevnice. Po asfaltové cestě směřujeme dále SSZ směrem až k Nesrstově kříži, který je uvězněný v zalesněném ostrůvku EXITu 30. Zhruba na jeho úrovni spatříme polní cestu uhýbající vpravo, která nás dovede na Buňov.

Na Buňově se kdysi nacházela vesnice s rybníkem, jehož hráze jsou v terénu dosud patrné. Dnes zde v ospalé atmosféře nalézáme stáje a pěkné rozhledy do Hané a Valašské Hané.

Říká se, že na Buňově spatřil světlo světa kazatel a současník Karla IV., Jan Milíč, zvaný z Kroměříže.

Výhled od Buňova

Výhled od Buňova