Pověsti

Domů » Město » Pověsti

Pověsti z okolí Otrokovic, Kroměřížska a Holešovska sbírali v 60. letech 20. století písmáci Jindřich Spáčil a Bohumil Řezníček. Ukázky pověstí si můžete prohlédnout / přečíst na našich stránkách, po otevření následujících odkazů. 

Úryvky z textů pocházejí z knihy Pověsti časů dávných i nedávných, 1969.

Jiné zde uvedené pověsti byly nalezeny na relevantních webových stránkách nebo předány vyprávěním. Dále uvádíme také příběhy a legendy z knihy Paměti obce Otrokovice. 

*****

Zlatý poklad krále Belly

Ječmínek na kvasickém mýtě

O krásné hastrmance

Rubanica

Rottálovská truhla v Kvasicích

Zbojníci z Budačiny

Svatá voda u Malenovic - pozn. kolem studánky se věšely “dětské košilky”, v textu je drobná chyba

Malenovice (okr. Zlín)

Legenda o dvou Nepomuckých

Příběh z obecního hostince