Parkové náměstí

*****

Centrální park, který odděloval tovární část od části společenské a obytné. Zelená plocha tvořila relaxační i funkční centrum zahradního města. Kolem této plochy se nacházela část obchodní a společenská, dále od náměstí se rozbíhaly ulice lemované baťovskými domky různých typů se svými živými ploty přecházejícími do lesoparku. 

-jr-

image.jpg

Parkové náměstí, pohled na Společenský dům. Zdroj: fotohistorie.cz