Panský dvůr

*****

V souvislosti s rozmachem obce v 16. století vyrostl na severním konci návsi na vyvýšenině areál panského dvora. Nejprve byla postavena tvrz a následně přibylo hospodářské zázemí s barokní sýpkou. Tvrz jako sídlo pána otrokovického dominia byla později zvelebena a označována v mapách jako zámeček. Byla přistavěna kovárna a rozšířeny stáje pro koně a dobytek. V 19. a na začátku 20. století byl zámeček lovecký, neboť sloužil jako reprezentativní prostor pro konání hostin spojených s lovy v otrokovické oboře. 

Kdybychom dnes hledali dvůr, najdeme místo něj sídliště a restauraci. Z celého panského areálu zbyly jen sklepy sýpky, které jsou součástí pohostinství. 

Panský dvůr

-jr-

otrokovice_naves4

Sýpka byla součástí panského dvora. Naproti nacházíme dům Kyseláků a bývalou hájenku. (J. Tichý)

otrokovice_naves3

Sýpka, pohled ze západu. Přístavba panské kovárny. Začátek 20. století. (J. Tichý)