Panská studna

*****

V souvislosti s existencí starého panského dvora s tvrzí, kovárnou a vším hospodářstvím v místě dnešního sídliště Střed, nacházela se v minulosti tamtéž i panská studna coby zdroj vody pro areál celého panského dvora.

Nalézala se údajně v blízkosti archívu Muzea jihovýchodní Moravy na sídlišti Střed, viz mapa

-jr-

IMG_7315

Zde měla od středověku stávat panská studna