Památné stromy

Jsou často výraznou dominantou v krajině a nesou její paměť. I v blízkém okolí Otrokovic je najdeme.

Památný dub v obci Hostišová

Dub na Nové ulici v Malenovicích

Lípa na malenovickém náměstí

Lípa u malenovického hřbitova

Lípa Provodov

Prajzovská hruška v obci Hostišová

seznam je doplňován