Odpočinková zóna u Prokopova kříže

*****

Na místě křižovatky ulic Hložkova a Smetanova nacházela se kdysi stavení, mezi nimi i Prokopovo. Později tyto domy ustoupily stavbě sídliště a na jejich místě byl postupně vybudován parčík s lavičkami. Atmosféru místa korunuje kamenný kříž z roku 1784, tzv. Prokopův. Vedle odpočinkové zóny se nachází restaurace La Habana, sídliště Horní Střed a vilková čtvrť Újezdy s výhledy na dolní Podřevnicko a Zlínsko.

IMG_7269

Výhled od laviček, přes kříž, směrem k restauraci La Habana.