O tajné chodbě

*****

“…Vedle mýta podle cesty k mlýnu stávala otrokovská škola. Stavení je ještě mimo malých oprav v původním stavu.

Vedle této bývalé školy vede cesta ke mlýnu. Uprostřed této cesty se občas propadne díra něco přes metr. Posledně se tak stalo roku 1945. Pravděpodobně se jedná o starou zasypanou studni. Že tato studně stávala právě uprostřed cesty a na kopci a ne o deset metrů níže pod kopcem, svědčí o podivínském nápadu našich starých. Obecní kronikář říká, že pod stavením č. 37 je tajná chodba, která vede k soše sv. Jana a je prý tak rozlehlá, že se v ní mohou skrývati vojáci i s koňmi. Tu se nutno zamysliti nad jakousi souvislostí, když víme, že v Otrokovicích byly některé rodiny lochařů, které odborně kopaly úkryty zvané lochy, v nichž v době nebezpečí lidé se ukrývali…”

-jr-