Počátky obce

Domů » Město » Počátky obce

*****

Počátky obce sahají do roku 1141, kdy nalézáme první písemnou zmínku v listině Jindřicha Zdíka, olomouckého biskupa a pravděpodobně syna kronikáře Kosmy. Je však možné, že obec je ještě o něco starší, bereme-li v úvahu používané jméno.

 Otrokovice vznikly při dávných kupeckých stezkách směřujících ve směru sever – jih. Přes oblast vedlo několik samostatných oficiálních tras, které měly svá jména, a vinuly se jak obcí, tak v její těsné blízkosti. Příkladem může být velkomoravská Moravčica, jdoucí také v severojižním směru podél Moravy pod kopcem Tresný. Středem obce zase procházela směrem od dnešních Bařinek známá Jantarová stezka, respektive jedna z jejích evropských větví.

 Jméno obce mohlo by Staročeštiny neznalé zavádět k hledání spojitosti se slovem “otrok”. I přesto, že jméno Otrokovice pochází od téhož slova, mělo v době vzniku obce posunutý význam. Otrok je označení nedospělého syna raně středověkého feudála. Zdá se, že kupecké Otrokovice se udílely dědictvím mladším potomkům. Název obce je v nejstarším dokumentu napsán Otrocouicih, ve 14. stol. se pak uvádí Otrocowicze nebo Otrokowycz, od 15. stol. Otrockowicze, od 17. stol Otrokowitz či Otrokowicz, od r. 1872 Otrokovice.

*****

clanky_obrazek1014

listina Jindřicha Zdíka, dokládající existenci Otrokovic