Novověk

Domů » Město » Novověk

Úvodní foto: panský dvůr Otrokovice

******

  Otrokovice v novověku zažívaly svůj rozkvět. Na vesnici s chalupami vznikl otrokovický dvůr, nové hospodářské a správní srdce vsi. Panský dvůr zahrnoval budovu tvrze, později přestavěné na zámeček, stáje, kovárnu, pivovar, mlýny, které stály mimo dvůr a rybníky, co se rozlévaly kolem Otrokovic. Kopie Gruntovní knihy, která upomíná na toto období dějin města coby centra dominia vsí Otrokovic, Kvítkovic, Sazovic, Buňova a příslušných lesů a pozemků, je k nahlédnutí v TIC Otrokovice.

  Otrokovice byly zemědělskou vsí, která neunikla trendu rybnikářství. Hlavní severojižní cesta byla ohrožována vodou právě z těchto rybníků, a tak byla vyložena vyšší vrstvou proutěných hatí, lemována vzrostlými duby. Lány polí, pastviny, luka, rybníky, ovocné sady a zeleninové zahrady pomalu vyrůstaly v oblasti Otrokovic, přes veškerý rozmach těžce zkoušené vlnami vojenských vpádů z jihovýchodu.

  V novověku Otrokovice neminuly vážné epidemie moru nebo cholery, většinou přivlečené vojáky, kteří přes strategicky položenou ves přešli. V té samé době byly Otrokovice přefařeny do Napajedel, tzn. že se začalo pohřbívat tam, vyjma právě obětí epidemií, které byly uloženy v extravilánu Otrokovic, obvykle pod drobnou sakrální památkou.

  Lovecký zámeček se na úplném sklonku novověku využíval ke slavnostním hostinám spojeným s lovy v otrokovické oboře a chovem koní na Bahňáku.

*****

Přehled historických mezníků obce Otrokovice do roku 1848 (některými udávaný jako konec novověku)

Otrokovice_do1848

*****