Zeleň a zahrady Baťova města

*****

Baťova idea postavit město po způsobu římského tábora s širokými otevřenými srdečními bulváry směřujícími k hlavnímu náměstí a křižujícími se s vedlejšími užšími tepénkami počítala s bohatostí městské zeleně v podobě parků, stromořadí i pečlivě naplánovaných živých plotů baťovských domků.

Parkové náměstí s udržovanou zelení můžeme obdivovat dodnes; mnozí se snaží zachovávat původní ráz zeleně na svých zahradách kolem baťovských domků. A tak je dnes “cihlová” lokalita Baťov utopená v zeleni klidnou oázou města Otrokovice.

Třída Spojenců míjí parkové náměstí a zahrádky baťovských domků jako cardo, ulice Tylova coby Decumana pokračuje až pod zalesněný kopec Tresný. Obě ulice se protínají u parkového náměstí v srdci Baťova.  

park před Společen. domem, foto Pavel Ligr

park před Společenským domem

bata

Socha Tomáše Bati v podzimním parku před Společenským domem