Lesopark u koupaliště

*****

V blízkosti městského koupaliště se nachází oddechová zalesněná plocha, která byla součástí baťovských plánů na rozvržení městské zeleně. Lesopark měl být anglickým parkem v kontrastu k upraveným zahradám baťovských domků. Zelená plocha byla založena na místě starého lužního lesa, kde muselo nejprve proběhnout zavezení mrtvého ramene řeky Moravy.

V lesoparku objevíme bohaté zastoupení ptačích druhů a vlhkomilnou flóru. 

-jr-