Kvítkovice

*****

Dnes jsou částí Otrokovic. Mluvíme-li na těchto stránkách o Kvítkovicích, máme na mysli tzv. staré Kvítkovice, které bývaly samostatnou vesnicí. Když Kvítkovicemi procházíme, můžeme vidět původní ulicovou náves s mírním rozšířením v srdci bývalé vsi, a sice u kaple sv. Anny. Zde bývalo společenské centrum vesnice, tedy místo setkávání se. Kvítkovice jsou klidnou částí situovanou pod mírnými návršími posledních výběžků Zlínské vrchoviny.

-jr-

Pečeť obecní dědiny Kvítkovice

Pro zajímavost. Obrázek pečeti z doby, kdy Kvítkovice byly samostatnou vesnicí.