Ke gotickému kostelíku

*****

Otrokovice – Tečovice (4 km tam)

Nedaleko Otrokovic se nachází prastará obec Tečovice, se kterou byly v minulosti Otrokovice doslova srostlé. Byly totiž centrem panství, ke kterému Otrokovice za dob feudalismu patřily. Dodnes se v Tečovicích nachází skvost, který pravděpodobně pamatuje tečovickou tvrz stejně jako neexistující vesnice vypálené za husitských válek. Máme na mysli drobný gotický kostelík shlížející na Podřevnicko.

Z Otrokovic se k němu dostaneme přes zahrádkářskou lokalitu Radovánky a polní trať Baňa. Na polní stezku plynule navazuje asfaltová cesta vedoucí až na malenovicko – tečovické rozcestí, na kterém zahneme doleva, vzhůru panelovou silničkou mezi poli. Cesta vyústí na asfaltovou silnici, po které se dáme vpravo mírně vzhůru. Po pravé ruce se nám po 300 metrech otevře výhled na kostelík.