Kafilerie Otrokovice

*****

Architektonicky nesmírně originální industriální stavba tohoto druhu z let 1941 – 1942 od architekta Jana Voženílka. Při pohledu na stavbu z přední strany od silnice spatřujeme neotřelé stavební prvky, které činí stavbu údajně světově unikátní. 

Kafilerie