Jasanová alej

*****

Aleje ve volné krajině jsou dnes vzácné. Jedna velmi stará alej se nachází při staré cestě z Tlumačova do Kvasic. Aleji se přezdívá jasanová, neboť tento strom tvoří největší zastoupení v této aleji, nicméně, najdeme v ní i javory a lípy.

Stromořadí je dostupné přímo z páteřní cyklostezky č. 47. Navíc, pokračujeme-li po cyklostezce dále na Kroměříž, projíždíme při fotbalovém hřišti v Kvasicích u řeky další alejí, tentokrát lipovou. 

Mapa zde