Jantarový kříž

*****

Stráží místo, kudy v dávných dobách vedla jedna z větví Jantarové stezky, odtud lokální přezdívka. V těchto místech dříve stávalo stavení Prokopovo, proto se kříž nazývá také Prokopův. V době barokní, před postavením kaple přímo v Otrokovicích, lidé chodili do kostela přes pole do Tečovic. K tomuto účelu shromažďovali se u Prokopova kříže, aby vyrazili na pravidelnou pouť. Na kříži najdeme obtížně řešitelnou šifru, jejíž znění odhadují místní badatelé. 

Příběh kříže z doby nedávné: Prokopův kříž

-jr-

IMG_7270

Jantarový kříž

IMG_7272

Symbolika kříže (kalich) i jeho zdobnost (ramena)