Finské domky

*****

Montované domky ze dřeva byly původně určeny pro ubytování dělníků, a tudíž měly mít velmi krátkou životnost. Byly postaveny v letech 1946-48 v rámci poválečné pomoci organizace UNRRA, která zprostředkovávala humanitární pomoc v oblastech zasažených válkou. I přes záměr domky po splnění humanitární mise nechat zbourat, slouží obydlí ještě dnes, ač mnohá z nich ztratila svůj původní charakter. 

Finské domky se v Otrokovicích nalézají blízko řeky Moravy

-jr-