Buňov

*****

Buňov se dnes nachází v katastru Otrokovic, přesto v extravilánu uprostřed polí. Ve středověku zde stávala vesnice, která vzala za své během husitských válek. V terénu jsou dodnes patrné valy bývalého rybníka, který ke vsi náležel. V dnešní době je procházka na Buňov kratším půvabným výšlapem do volné krajiny; na Buňov vede z města několik polních cest. 

Ves Buňov je pravděpodobným rodištěm Jana Milíče, notáře a později pražského kazatele. 

Buňov – v polích – obrázek z Buňova 

-jr-