Archeologické lokality

Domů » Město » Archeologické lokality

 

V Otrokovicích se nachází archeologické lokality paleolitické, neolitické i výrazně mladší, například archeologická naleziště z doby bronzové a železné.

To znamená, že v oblasti se zdržovali lovci mamutů starší doby kamenné, kteří z mírných návrší sledovali tahy zvířat, první neolitičtí zemědělci, kterým úrodná půda říčních teras poskytovala obživu, i lidé doby bronzové žijící v pozoruhodných kůlových domech a vodní zřídla obdivující Keltové doby železné. Pozdější nálezy zahrnují i hroby velkomoravské.

Významné archeologické lokality pravěku až doby velkomoravské na území Otrokovic, bohatém na nálezy pazourků, keramických střepů, mincí a úlomků zvířecích kostí:

  • Chmelín (doba bronzová a železná)
  • Mezicestí (doba bronzová a železná)
  • Tresný (paleolit až Velká Morava)
  • Jaříč (neolit)

Oblast Otrokovic byla v centru dění samozřejmě i ve středověku, kdy přes území obce putovaly kupecké karavany a tábořily zde velmi často vojenské oddíly. Země také zakusila uherské či turecké krvelačné vpády. I na tato období máme hmotné památky. Jsou jimi nálezy uherských mincí, nebo zbraní, které se typicky nacházely hojně v polích.

Významné archeologické lokality středověku na území Otrokovic:

  • Jaříč (zasahovalo sem vojenské ležení Jiřího z Poděbrad, který tábořil u Otrokovic v roce 1470)

 

FOTOGALERIE:

0. archeologické nálezy z Tresného

1. pohled na Jaříč

2. v polích u Jaříče

3. k Jaříči kolem Dřevnice

4. Jaříč: úrodná půda

5. Jaříč: z říčních teras

6. podzim na Jaříči

7. Tresný: na mohylách I.

8. Tresný: na mohylách II.

-jr-

******

zlutava

img_7224

img_6870

img_6869

img_7193

img_7194

img_7192

102016

2